Privacyverklaring Kaai 17

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door BVBA Kaai 17, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Liefdadigheidstraat 1.

Kaai 17 streeft er naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Kaai 17 verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. 
Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige klanten, leveranciers en opdrachtgevers, als over potentiële klanten.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Kaai 17 verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Leveren van onze diensten aan klanten

Wij verwerken persoonsgegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren. 

Zo verzamelen wij uw voor- en achternaam, adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en IP-adres.

Om op maat te kunnen werken, verzamelen wij van onze klanten ook persoonlijke kenmerken en voorkeuren zoals geslacht, leeftijd of voorkeuren m.b.t. inrichting, voeding favoriete kleuren, …).

De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen verschillen naargelang de diensten die wij aan onze klant leveren.

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klant.

Mailings en publiciteit 

Kaai 17 verwerkt persoonsgegevens, mits uw toestemming, het uitsturen van nieuwsbrieven, mails en remarketing voor onze producten en diensten waarvan wij denken dat zij u kunnen aanbelangen. 

Financiële administratie

Kaai 17 verwerkt persoonsgegevens teneinde zijn eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Uw persoonsgegevens binnen Kaai 17

Kaai 17 deelt alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden. 

Kaai 17 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Uw persoonsgegevens buiten Kaai 17

Delen met anderen:
Kaai 17 verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze website en sociale media:​

Op de website van Kaai 17 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kaai 17 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Op onze website, of in samenhang daarmee, maken wij gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen. Kaai 17 heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kaai17.be. Kaai 17 zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.